10 tegn på at forholdet er på vej ned ad bakke

  • Du har en følelse af at hverdagen ikke fungerer
  • Du føler dig ofte misforstået
  • I stopper med at snakke sammen (men fortsætter med at skændes eller tier stille)
  • I får ikke taget nogle dybe og afklarende samtaler
  • I undgår fysisk kontakt med hinanden (kys, kram, nærhed og sex)
  • I får ikke løst de konflikter der opstår henad vejen
  • I mister respekten for hinanden
  • I lytter ikke til hvad den anden har af længsler, behov og forventninger
  • I ofrer ikke tid på hinanden som par
  • Du begynder at tænke at ”det hele også kan være lige meget”

Tag et ekstra kig på ovenstående liste og spørg dig selv om du kan genkende nogle af punkterne.

Mange af disse ting kan faktisk løses ved hjælp af samtaler!

Skal I ind til selve dèt problemerne handler om er I nødt til at ”tage tyren ved hornene” og få snakket sammen, på en ordentlig måde. Det er et fælles ansvar at få gang i den eller de samtaler der skal til, for at komme til bunds i misforståelser, irritation, vrede m.v. Så lav en aftale om, at I VIL planlægge tid og ro til at komme i gang.

Skal I have et godt parforhold er I nødt til at samarbejde. Og det kommer ikke af sig selv. Det er op til jer om I har lyst til at finde vejen til samarbejde – og vejen går via samtaler.

Jeg ser det gang på gang i min praksis. For langt størstedelens vedkommende – handler det om manglende kommunikation. Og parrene kommer faktisk selv og siger: ”vi kan ikke finde ud af at kommunikere – det vil vi gerne have redskaber til”.

Jeg ser også, at den ene part ofte skyder skylden for den dårlige kommunikation på den anden. Og hvor lander I så?? Hvad får I ud af det??

INGENTING så mit spørgsmål her er: skyder du skylden på din partner?

Og det er da irriterende at det er de samme ting der giver anledning til misforståelser, irritation, vrede og dårlig stemning – gang på gang.

Det handler jo ikke om at det er den ene eller den anden det er ”galt med” – igen vil jeg slå fast – det er et fælles ansvar.

Jeg plejer at sige til parrene at parforholdet er ligesom en have. Får man ikke luget ukrudtet – i form at konflikter, irritation, vrede m.v. – vokser det og bliver til sidst uoverskueligt. Gøder man derimod haven – i form af anerkendelse, respekt, samarbejde, kærligheden til hinanden, vil det ende ud i en have, man kan glædes over og føle sig godt tilpas i.

SÅ – GANG I DEN GODE SAMTALE!

Brug eventuelt redskaberne i guiden.

Ikke alle har lyst og mod til at få hjælpe udefra. Nogen opfatter det som et nederlag, andre er bange for, hvad konsekvensen bliver.

Andre igen har måske ikke penge til at få hjælp og nogen vil måske tænke: ”hvad vil andre sige, hvis de hører at vi har søgt hjælp”.

Min erfaring er, at rigtig mange går alt for lang tid og har det dårligt i hverdagen, inden de får mod på at få gjort noget ved det.

Men hvem vil ikke gerne have et parforhold med tryghed og ro i hverdagen, i stedet for dårlig stemning og konflikter, som kan være svære at løse?