Manglende eller dårlig kommunikation ødelægger et parforhold!

Mange af mine klienter kommer netop fordi de ikke kan finde ud af at kommunikere på en ordentlig måde.  Dét at de ikke er gode til at kommunikere gør, at de aldrig får taget hul på de dybereliggende temaer, så de bliver aldrig håndteret.

Det gør at der ofte er uenigheder og konflikter som vil dukke op igen og igen, fordi der aldrig er fundet en løsning. De vender sig væk fra hinanden, undgår at tale sammen, vender sig væk fra hinanden og undgår fysisk kontakt og sex. 

I er to forskellige mennesker, med forskellig baggrund som vælger at have et liv sammen. Den eneste måde I kan lære hinanden godt at kende og løse forskellige problemstillinger, er ved at snakke sammen.

 Kommunikationen er fundamentet i jeres parforhold!

Har I været sammen i flere år er der risiko for at der går dagligdag i parforholdet. I glemmer hinanden i hverdagens ræs med arbejde, praktiske gøremål, børn, madpakker, fritidsinteresser m.v. 

I får ikke løst uenigheder og konflikter fordi der ikke prioriteres tid til det og for mange tapper alt dette for energi – der bliver simpelthen ikke overskud til at tage sig af parforholdet. 

Misforståelser, tilbagetrækning, mistolket kropssprog, ikke at få sagt fra i tide, ikke at få taget hul på de ting der er svære at tale om, optrapning af konflikter, at tale grimt til sin partner, ikke at lytte ordentligt til dèt partneren siger, manglende forståelse og manglende anerkendelse af hinanden, manglende fysisk kontakt og sex er blandt de ting der kommer i spil. 

I vender jer væk fra hinanden fordi der ikke er overskud til at tage hul på dèt, der er  svært at snakke om. På længere sigt kan det føre til at I ikke længere magter at bo sammen eller at føle afstand til hinanden  og vælger til sidst måske at gå hver til sit. 

I har nok oplevet, at der kan være mange forskellige måder at kommunikere på og rigtig mange ting at være uenige om og I vil nå langt i jeres kommunikation, med nogle få grundlæggende redskaber og viljen til at ville. 

Samtaleterapi, online kurser og bøger er nogle af de tilbud der findes og som kan være en  hjælp til at få gang i en god kommunikation – det er desværre bare nok de færreste der benytter sig af det. 

DET HANDLER OM VILJEN TIL AT VILLE 

OG SØGE HJÆLP NÅR DET NEGATIVE FYLDER FOR MEGET 

Af den ene eller den anden grund bliver det ikke prioriteret. 

Jeg oplever at mange par hellere går i lang tid og har det rigtig skidt, fordi de ikke får taget fat om “ondets rod”. De kommer først i min praksis, når den ene part har mistet følelserne for den anden og er på vej ud af forholdet. 

På det tidspunkt kræver det MEGET mere arbejde at få vendt bøtten og komme tilbage på rette spor igen. Nogen kæmper og nogen giver op.

Når jeg spørger hvor lang tid det har stået på, er det nogen gange op til FLERE ÅR!

Har I børn er det dem der bliver tabere i det spil – ment på den måde – at du kommer til at betale prisen for, at I to voksne måske på et tidspunkt vælger at gå fra hinanden, fordi det er svært for jer at kommunikere.

Måske synes du at jeg er lidt skrap – det er også helt i orden, men jeg har selv været igennem “møllen” og mine egne børn er skilsmissebørn, så jeg ved at det selvfølgelig har påvirket dem. 

Så det kan godt betale sig at investere i sit parforhold, når tingene går skævt!  

Hvad er alternativet??

At leve i et parforhold kræver konstant arbejde på jer som par og på kommunikationen.