Parterapi

Jeg har redskaberne, hvis I står i en situation som I ikke selv kan løse

3. grunde til at gå i parterapi

1. KOMMUNIKATION

At forbedre jeres kommunikation

2. TRYGHED

Få mere nærvær og samhørighed

3. SKILLES, NEJ TAK!

For at imødegå en skilsmisse

PARTERAPI

Jeg oplever i stigende grad, at par først kommer, når den ene af parterne næsten har besluttet sig til at ville skilles og det synes jeg er rigtig ærgerligt.

En skilsmisse har store – både økonomiske – men i allerhøjeste grad også personlige konsekvenser – især hvis der er børn involveret. I en skilsmisse er der rigtig mange følelser involveret, alt efter årsagen til beslutningen om skilsmissen. Børnene vil stå midt i det hele, og mange vil få det rigtig svært.

At bevare et godt parforhold/ægteskab

Det kræver noget af den enkelte at bevare et godt parforhold/ægteskab og fordi der i forholdet opstår uenigheder og konflikter eller at I har svært ved at tale sammen – er det ikke ensbetydende med en skilsmisse. Jeg oplever at mange rigtig gerne vil hinanden, men af forskellige årsager bliver der skabt en afstand mellem dem, som kan være svær selv at komme til livs.

De fleste oplever en længsel efter at komme tættere på hinanden, få vendt negative følelser til positive, opleve mere nærvær, kærlighed, glæde, samhørighed og samarbejde som i sidste ende giver mere nærhed, intimitet og sex. Og det KAN lade sig gøre.

I bringer begge en rygsæk  med ind i forholdet som bl.a. kan indeholde: manglende selvværd/selvtillid, evnen til at kommunikere og sige fra på en konstruktiv måde, evnen til at løse konflikter, evnen til at lytte til sin partner, evnen til at vise følelser og meget mere. Har I været sammen i en årrække, vil I også uundgåeligt udvikle jer som mennesker og måske ikke på samme tid, hvilket også kan være en udfordring.

Parforhold/ægteskaber

Ikke alle parforhold/ægteskaber kan reddes. Der er så mulighed for at få ”skilsmissehjælp”. Hvis der er børn involveret, vil I som par være forbundet til hinanden resten af jeres liv, og det er vigtigt – for børnenes skyld – at blive skilt på en ordentlig måde, så det fremtidige samarbejde kan fungere bedst muligt.

Som bekendt er det bedre at forebygge end at helbrede så jeg ville ønske, at flere ville benytte sig af tilbuddet om et ”Tjek” af parforholdet/ægteskabet, idet det er min helt klare overbevisning, at skilsmisse i mange tilfælde kan afværges. Jeg oplever at par som får lov til at sidde og lytte stille og roligt til hinanden, opdager sider af den anden, som de ikke har været opmærksomme på. Dét giver som regel en AHA-oplevelse og en nysgerrighed som gør, at de får lyst til at vide mere.

Hvornår kan parterapi være en løsning:

  • Når jeres kommunikation ikke fører til noget konstruktivt eller er gået helt i stå
  • Når konflikterne ikke bliver løst, men dukker op igen og igen
  • Når I ikke taler med hinanden, men kun til hinanden
  • Når I skændes og lukker af
  • Når glæden, intimiteten og kærligheden er ved at forsvinde eller er forsvundet
  • Når sexlivet forringes eller helt ophører
  • Når den ene part eller begge har været utro
  • Når I føler at ”det nok er bedst at gå hver til sit”
  • Hvis der opstår sygdom
  • Hvis I har besluttet jer til at blive skilt
SydjyskParterapi klinikken i Vejen

Hvad får I med fra parterapi hos mig:

Udover at få belyst den situation I står i, får I konkrete redskaber, som I kan bruge i dagligdagen, så I forhåbentlig ved hjælp af god kommunikation, får en større forståelse for hinanden og får mulighed for at arbejde på at få et varmt og positivt parforhold, og hvor I har lært at tage konflikterne i opløbet.

Hár I besluttet jer for at gå hver til sit, er der også mulighed for at få “skilsmissehjælp”. Har I børn, er det især vigtigt at I skilles på en måde, så jeres fremtidige samarbejde omkring børnene kan fungere bedst muligt.

Hos mig bestemmer I selv, hvor mange gange I vil komme og med hvilket tidsinterval.

Bestilling af tid:

Tlf: 20 67 59 54 eller mail lone@hauervig.dk

Hver samtale varer 1 ½ time og koster 850 kr.

Betaling: kontant efter hver session, eller via MobilePay.

Aflysning og ændring af tid: Senest 24 timer før aftalen, ellers betales fuld pris.

TILBUD LIGE NU: 2 SAMTALER KR. 1600

Book tid hos mig