Parterapi

Samtaler for par

 

Hvorfor parterapi?

Jeg oplever i stigende grad at par først kommer når den ene af parterne næsten har besluttet sig til at ville skilles og det synes jeg er rigtig ærgerligt.

En skilsmisse har store – både økonomiske – men i allerhøjeste grad også personlige konsekvenser – især hvis der er børn involveret.

I en skilsmisse er der rigtig mange følelser involveret, alt efter årsagen til beslutningen om skilsmissen. Børnene vil stå midt i det hele og mange vil få det rigtig svært.

Der er også mulighed for at mødes på Skype eller Facetime. LÆS MERE UNDER FANEN ONLINE-SAMTALER.

Bestilling af tid:

Bestilling af tid kan foregå på tlf/sms eller på mail.

Tlf. eller sms: 20 67 59 54
Mail: lone@hauervig.dk

Hver samtale varer 1 ½ time og koster: 850 kr.
Betaling: kontant efter hver session eller via MobilePay.

2 SAMTALER: 1.600 kr.

Aflysning og ændring af tid: Senest 24 timer før aftalen ellers betales fuld pris.

Handicapvenlig adgang til klinikken samt parkering foran døren.

At bevare et godt parforhold

Det kræver noget af den enkelte at bevare et godt parforhold og fordi der i forholdet opstår uenigheder og konflikter eller at I har svært ved at tale sammen – er det ikke ensbetydende med en skilsmisse. Jeg oplever at mange rigtig gerne vil hinanden, men af forskellige årsager bliver der skabt en afstand mellem dem, som kan være svær selv at komme til livs.

De fleste oplever en længsel efter at komme tættere på hinanden, få vendt negative følelser til positive, opleve mere nærvær, kærlighed, glæde, samhørighed og samarbejde som i sidste ende giver mere nærhed, intimitet og sex. Og det KAN lade sig gøre.

I bringer begge en rygsæk med ind i forholdet som bl.a. kan indeholde: manglende selvværd/selvtillid, evnen til at kommunikere og sige fra på en konstruktiv måde, evnen til at løse konflikter, evnen til at lytte til sin partner, evnen til at vise følelser og meget mere. Har I været sammen i en årrække, vil I også uundgåeligt udvikle jer som mennesker og måske ikke på samme tid, hvilket også kan være en udfordring. 

Kan forholdet reddes?

Heldigvis kan de fleste forhold komme på ret køl igen. Gennem samtaler og med en positiv indstilling og de rette redskaber er det muligt at finde ind til hinanden igen.

Kan det mod forventning ikke lade sig gøre, er der mulighed for at få ”skilsmissehjælp”. Hvis der er børn involveret, vil I som par være forbundet til hinanden resten af jeres liv, og det er vigtigt – for børnenes skyld – at blive skilt på en ordentlig måde, så det fremtidige samarbejde kan fungere bedst muligt.

Som bekendt er det bedre at forebygge end at helbrede så jeg ville ønske at flere par ville benytte sig af tilbuddet om et ”Tjek” af parforholdet, idet det er min helt klare overbevisning, at skilsmisse i mange tilfælde kan afværges. Jeg oplever at par som får lov til at sidde og lytte stille og roligt til hinanden opdager sider af den anden, som de ikke har været opmærksomme på. Dét giver som regel en AHA-oplevelse og en nysgerrighed som gør, at de får lyst til at vide mere.

Hvornår kan parsamtaler være en løsning:

  • Når jeres kommunikation ikke fører til noget konstruktivt eller er gået helt i stå
  • Når konflikterne ikke bliver løst, men dukker op igen og igen
  • Når I ikke taler med hinanden, men kun til hinanden
  • Når I skændes og lukker af
  • Når glæden, intimiteten og kærligheden er ved at forsvinde eller er forsvundet
  • Når sexlivet forringes eller helt ophører
  • Når den ene part eller begge har været utro
  • Når I føler at ”det nok er bedst at gå hver til sit”
  • Hvis der opstår sygdom
  • Hvis I har besluttet jer til at blive skilt

Hvad får I ud af parsamtaler?

Udover at få belyst den situation I står i får I konkrete redskaber som I kan bruge i dagligdagen, så I forhåbentlig ved hjælp af god kommunikation, får en større forståelse for hinanden og får mulighed for at arbejde på at få et trygt og positivt parforhold med mere nærvær og følelsen af samhørighed og hvor I har lært at tage konflikterne i opløbet.

Book en tid til samtale