Vigtige trin til bedre kommunikation i parforholdet

Videoserie til par som søger redskaber til at forbedre kommunikationen

Videokurset: “Vigtige trin til bedre kommunikation” indeholder:

1

Modul

8

Lektioner

31

Minutters materiale

Er det svært at snakke sammen? 

Så er I ikke alene! Jeg oplever mange som har udfordringer med at snakke sammen på en god og konstruktiv måde.

Det er gennem kommunikationen I får udvekslet forskellige tanker, følelser, holdninger, situationer og lærer hinanden godt at kende.

I dette mini-videokursus får I opmærksomhedspunkter, viden og redskaber til at få en god dialog, så I undgår dårlig stemning og afstand til hinanden.

Hvad består kurset af?

8 videoer med inspiration, stof til eftertanke og redskaber
til en god dialog

indholdet af videoerne er også vedlagt som tekstfil

arbejdsark til forberedelse af en god dialog

Og JA, det vil tage tid at forbedre jeres kommunikation så jeg vil opfordre jer til at være tålmodige og tage èn ting ad gangen.

Derved får I begge mulighed for at arbejde med de udfordringer, som I hver især har.

Hvad kan I forvente at få ud af kurset?

at blive bedre til at snakke sammen på en god og
konstruktiv måde

hjælp til bedre forståelse af hinandens adfærd og
reaktioner

fokus på jeres forskelligheder og hvordan det påvirker
jeres parforhold

fokus på det gode parforhold og hvad det indebærer

Jeres investering: 

Kr. 147,50 incl. moms

inkl. moms

Du vil blive viderestillet til min butik på Simplero

Book en tid til samtale